Stowarzyszenie NIE DAJ SIĘ! w Rzeszowie
zrzesza przyjaciół i sympatyków
Domu dla Dzieci „DOBRAWA” i „MIESZKO” w Rzeszowie
i zostało zarejestrowane w KRS pod numerem 0000701945 dnia 30.10.2017 r.

Podopieczni Domów dla Dzieci „DOBRAWA” i „MIESZKO” w Rzeszowie
z powodów niezależnych od siebie,
nie mają szczęścia i przywileju doświadczenia pomocy odpowiedzialnego rodzica
w dorastaniu i wchodzeniu w dorosłość.
Wielu wychowanków ujawnia poważne zaburzenia emocjonalne,
zaburzenia zachowania, różne deficyty rozwojowe,
a nawet upośledzenie umysłowe.
Zdarza się także, że są to dzieci przejawiające poważne schorzenia somatyczne.
My, jako Stowarzyszenie chcemy pokazać dzieciom,
że pomimo przeciwności losu, nie można się poddawać,
że własną pracą i determinacją, a także dzięki pomocy oddanych przyjaciół
można osiągnąć bardzo wiele.
Dlatego: NIE DAJ SIĘ!

Celem naszego Stowarzyszenia jest:

- wszechstronna pomoc wychowankom Domów
dla Dzieci DOBRAWA i MIESZKO w Rzeszowie,
w tym również pomoc dzieciom dotkniętym niepełnosprawnością,

- pomoc placówkom DOBRAWA i MIESZKO w Rzeszowie
w realizowaniu zadań zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej w taki sposób,
by jak największa liczba usamodzielnianych wychowanków
nie pozostawała na przysłowiowym „garnuszku” pomocy społecznej,
by sami w przyszłości mogli decydować o swoim losie,

- wspieranie wychowanków placówek DOBRAWA i MIESZKO w Rzeszowie,
w miarę samodzielnym odkrywaniu nowego, nieznanego, dorosłego życia.

Liczymy na Państwa życzliwość, która pozwoli nam na realizację naszych celów
i jednocześnie zapewniamy, że udzielona nam pomoc
zostanie spożytkowana rozważnie i zgodnie ze statutem Stowarzyszenia.
Dla osób chcących wesprzeć nasze Stowarzyszenie
podajemy numer konta bankowego,
lub prosimy o osobisty kontakt w siedzibie Stowarzyszenia.
 

Zarząd Stowarzyszenia                     

Kontakt:
Stowarzyszenie NIE DAJ SIĘ!
35-303 Rzeszów, ul. Nizinna 30/2
tel./fax 17 7481420
17 7481421
17 7481422
17 7481423
wew.28
e-mail: stowarzyszenie.niedajsie@onet.pl
www.dommieszko.pl


Nasze konto:
 67 1750 0012 0000 0000 3858 9377

Stowarzyszenie nie posiada jeszcze statusu organizacji pożytku publicznego
dlatego nie jest uprawnione do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.