ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE I KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ

 

 

Zajęcia specjalistyczne - psycholog

Zajęcia specjalistyczne - pedagog

Zajęcia specjalistyczne - logopeda

Zajęcia specjalistyczne - terapeuta

Praca socjalna z rodziną

Ruch Rozwijający dla dzieci bazujący na pracy Weroniki Sherborne

Terapia rodzeństw

Pedagogika zabawy - Klanza

Zajęcia z przygotowania do życia w rodzinie

Zajęcia przedszkolne

Zajęcia słowno - muzyczne

Zajęcia z programu opartego na terapii M. Ch. Kniillów

Zajęcia z rytmiki

Zajęcia czytelnicze

Zajęcia komputerowe

Zajęcia kulinarne

Zajęcia sportowe

Zajęcia plastyczne

Zajęcia ogrodnicze

Zajęcia turystyczne

Zajęcia fitness

Kółko przyrodnicze

Opieka zdrowotna wychowanków