Przetargi

    Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży „MIESZKO” w Rzeszowie, ul. Nizinna 30, ogłasza „Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu typu BUS przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”.

Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.11.2008 r.
pod numerem 325403-2008

 

Ogłoszenie


kliknij prawy przycisk myszy i wybierz "zapisz element docelowy jako..."

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

kliknij prawy przycisk myszy i wybierz "zapisz element docelowy jako..."