Opracowania - Dokumenty - Referaty - Artykuły


    Na tej stronie chcielibyśmy umieszczać dokumenty, referaty i artykuły przygotowane przez pracowników naszego domu dziecka.


1. Czy jesteśmy potrzebni?
2. Rodzice - najbardziej znaczącymi osobami w życiu dziecka.
3. Konsekwencje sieroctwa społecznego dla rozwoju dziecka.
4. Terapia ruchu rozwijającego jako metoda pracy z małymi dziećmi.
5. Przyczyny agresji wśród dzieci.
6. Metody psychoaktywne: Gry i zabawy ruchowe - pedagogika zabawy.
7. Scenariusz z okazji Dnia Dziecka. 
8. Praca wychowawczo-opiekuńcza z dzieckiem nadpobudliwym i agresywnym.
9. Metody pracy w okresie dojrzewania.
10. Metody motywowania uczniów do nauki.
11. Postawy Rodzicielskie.
12. Jubileusz 30-lecia okazją do refleksji.
13. Skutki nieprawidłowego wychowania w rodzinie.
14. Problemy wieku dojrzewania ze szczególnym uwzględnieniem narkomanii, alkoholizmu i przemocy.                                                                                                          15. Nowe trendy w opiece nad dzieckiem.                                                                          16. Dzieci z rodzin alkoholowych.                                                                                        17.
Praca z dzieckiem specjalnej troski.
18. Jak dobrze i skutecznie wychowywać?
  
19. Alkoholowy Zespół Płodowy - Fetal Alcohol Syndrome (FAS).

20. Nagroda jako cenna metoda wychowawcza.
21. Rola rodziny w wychowaniu dziecka a konsekwencje umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej.
22. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne jako forma wspierania działalności edukacyjnej dziecka.