CENTRUM ADMINISTRACYJNE
DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH
W RZESZOWIE
ul. Nizinna 30/1, 35-303 Rzeszów
tel./fax /17/ 8628107
tel. dyr. /17/ 8581278
e-mail:  dd.sekretariat@poczta.onet.pl
www.dommieszko.pl

 

Centrum Administracyjne

Nazwa pomieszczenia/stanowisko

Numer wewnętrzny

SEKRETARIAT

21

DYREKTOR

22

ZAOPATRZENIE, INTENDENT

25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

23

KADRY

24

SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ

27

PSYCHOLOG/PEDAGOG

29

POKÓJ WYCHOWAWCÓW

31

POKÓJ ZAJĘĆ PRZEDSZKOLNYCH

32

GABINET LOGOPEDY

30

GABINET PIELĘGNIARKI

26

SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ

28

 

KONSERWATOR/KIEROWCA

33

KUCHNIA

34

 

 

DOM DLA DZIECI „DOBRAWA” W RZESZOWIE
ul. Nizinna 30/1, 35-303 Rzeszów
tel./fax /17/8628107

Dom dla Dzieci „DOBRAWA”

Nazwa pomieszczenia

Numer wewnętrzny

PARTER

35

PIĘTRO

36

 

DOM DLA DZIECI „MIESZKO” W RZESZOWIE
ul. Nizinna 30/2, 35-303 Rzeszów
tel./fax /17/8628107

Dom dla Dzieci „MIESZKO”

Nazwa pomieszczenia

Numer wewnętrzny

PARTER

37

PIĘTRO

38