CENTRUM ADMINISTRACYJNE
do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych
w Rzeszowie

35-303 Rzeszów, ul. Nizinna 30/1
tel./fax: 017-862-81-07
e-mail: dd.sekretariat@poczta.onet.pl
________________________________________________________

Dom dla Dzieci "MIESZKO" w Rzeszowie

35-303 Rzeszów, ul. Nizinna 30/2
tel./fax: 017-862-81-07
e-mail: dd.sekretariat@poczta.onet.pl
________________________________________________________

Dom dla Dzieci "DOBRAWA" w Rzeszowie

35-303 Rzeszów, ul. Nizinna 30/1
tel./fax: 017-862-81-07
e-mail: dd.sekretariat@poczta.onet.pl

________________________________________________________

Dom dla Dzieci "BOLESŁAW" w Rzeszowie

35-303 Rzeszów, ul. Nizinna 30/2B
tel./fax: 017-862-81-07
e-mail: dd.sekretariat@poczta.onet.pl