marzec 2009 r. - W Domu Małego Dziecka obejmujemy opieką 25 wychowanków, wśród których przebywa 10-cio miesięczny Aleksander. Nasz podopieczny urodził się z wrodzoną wadą słuchu, co w znacznym stopniu wpłynęło negatywnie na jego rozwój psychofizyczny. Mimo uregulowanej sytuacji prawnej trudno byłoby mu także znaleźć rodzinę adopcyjną. Dzięki wsparciu finansowemu, mały Aleksander jest już aparatowany w związku z czym jego szanse na zamieszkanie w prawdziwym domu z kochającą go rodziną znacznie wzrosły. Obecnie chłopczyk jest pod opieką specjalistów, może wyrównać deficyty rozwojowe i tak jak jego rówieśnicy poznawać świat i cieszyć się życiem. Chłopiec otrzymał aparat słuchowy dzięki dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz wsparciu sponsorów: Pani Alicji Chrostowskiej Prezydent Rzeszowskiego Klubu „Inner Wheel” oraz Pana Macieja Siekluckiego Prezydenta Rotary Club.
    W imieniu małego Aleksandra bardzo serdecznie dziękujemy.