Czasz ferii szybko minął, bo co dobre – szybko się kończy. Przez 2 tygodnie wolnego mieliśmy mnóstwo atrakcji m.in. kilkukrotne wyjście do Fantazji, na lodowisko ROSiR oraz do kina Helios. W tym miejscu chcemy bardzo serdecznie podziękować:
- Panu Dyrektorowi ROSiR,
- kierownictwu „Fantazji”,
- kierownictwu kina „Helios”,
za to, że bezpłatnie przyjmowali nas i umilali czas.

                                                                             Dziękujemy i pozdrawiamy
                                                                    Wychowankowie MIESZKA I DOBRAWY