Dnia 5 grudnia Centrum Medyczne MEDYK zorganizowało mikołajki dla Małych Mieszkańców z Domu dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko” w Rzeszowie. Lekarze specjaliści z Medyka: pani doktor Jolanta Mazur oraz lek. Stom. Krzysztof Dec przebadali bezpłatnie wychowanków Domu Dziecka. Badanie słuchu, również nieodpłatnie, przeprowadziła firma „Słuchmed”. „Medyk” był też fundatorem koszulek, słodyczy, kosmetyków, środków czystości.
    Niespotykanym powodzeniem cieszyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Pogadanka, przewidziana wstępnie na kilkanaście minut, przerodziła się w trwające ponad godzinę spotkanie, podczas którego dzieci nie tylko słuchały cennych porad, ale też z ochotą brały udział w praktycznych czynnościach.
    Ogromną frajdą dla dzieci było spotkanie z siatkarzami i trenerami Asseco Resovii, którzy opowiadali o swojej pracy, był też czas na autografy i pamiątkowe zdjęcia.
    Sponsorami tej wyjątkowej imprezy byli: Centrum Medyczne MEDYK, Ziaja Rzeszów M. Z. Fruga sp. j., Sadowniczo – Szkółkarski Zakład Doświadczalny w Albigowej, RADA sp. j., Resgraph sp. z o.o., Słuchmed.