W dniu 04.02.2017 r. odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Pana Mateusza Miąsika kwalifikowanego ratownika pierwszej pomocy oraz Pana Przemysława Chmaja ratownika medycznego.
    W szkoleniu wzięły udział zarówno młodsze dzieci jak i starsze. Jako pierwsze szkolone były maluchy to jest dzieci od 4-go do 8-go roku życia. Szkolenie było dostosowane do wieku dzieci. Obejmowało poznanie i zapamiętanie numeru telefonu, pod który należy dzwonić, aby wezwać pomoc. Ponadto poznały dwa rodzaje udzielania pomocy osobie nieprzytomnej tj:
1. „Zajęcze uszy” – udrażnianie dróg oddechowych.
2. „Ciuchcia”- uciskanie klatki piersiowej.
Maluchy ćwiczyły na medycznych fantomach.
    Starszaki zostały profesjonalnie przeszkolone z zakresu pierwszej pomocy. Ćwiczyły w parach wzajemnie na sobie pod okiem ratowników. Ponadto ćwiczyły na fantomie.
    Szkoleniem objęte zostały zarówno dzieci z Domu dla Dzieci „Mieszko” jak i „Dobrawa”. Wszystkie dzieci obdarowane zostały słodkościami i drobnymi upominkami. Jesteśmy bardzo wdzięczni za olbrzymi wkład i osobiste zaangażowanie wysokiej klasy specjalistów z firmy BHPL.