W dniu 31.05.2017 r. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, braliśmy udział w Spotkaniu Młodzieży Podkarpacia, którego celem były warsztaty zatytułowane "W drodze ku dorosłości". Patronat Honorowy nad imprezą objęła Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart, a organizatorami był Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego do spraw Rodzin oraz Wydział Polityki Społecznej. Punktualnie o godzinie 11 rozpoczęła się prezentacja edukacyjna prowadzona przez Fundację Wychowania i Profilaktyki im. Jana Pawła II. Tematyką warsztatów był szeroko rozumiany sposób ukierunkowania życia młodzieży, tak aby osiągnąć szczęście osobiste. Następnie poznaliśmy przykłady dobrych praktyk społecznych: zaprezentował się Związek Strzelecki "Strzelec" Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie oraz Skauci Europy w Rzeszowie- Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego. Dowiedzieliśmy się jak wyglądają obowiązki i zadania Strzelców, a także poznaliśmy zasady panujące na obozach harcerskich. Po krótkiej przerwie na posiłek, wysłuchaliśmy koncertu Zespołu Muzycznego z Górna "Młody Duch i Przyjaciele". Ostatnią atrakcją w ramach Spotkania Młodzieży Podkarpacia był seans filmowy i projekcja najnowszej części "Piratów z Karaibów". Jesteśmy przekonani, że udział w warsztatach "W drodze ku dorosłości" pozwoli nam na obranie wartościowej drogi życiowej, w oparciu o zasady, miłość i szacunek do drugiego człowieka.
    Serdecznie dziękujemy za zaproszenie.