Dzień 29 maja 2014r. był wyjątkowym świętem w naszych placówkach – obchodziliśmy jubileusz 40-lecie domu dziecka . Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 9.00 mszą świętą celebrowaną przez Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Jana Wątrobę w kościele św. M. Archanioła. Po mszy św. zaproszeni goście , wychowankowie i pracownicy udali się do placówki na dalszą część uroczystości. Pani Dyrektor Urszula Polanowska powitała zaproszonych gości i zaprosiła wszystkich na projekcję filmu przedstawiającego historię i działalność naszego domu na przestrzeni 40-stu lat. Po prezentacji filmu wszyscy ci, którzy swoim bezinteresownym, wieloletnim działaniem udowodnili, że bliski ich sercu jest los dzieci osieroconych i wymagających pomocy, otrzymali zaszczytne odznaki PRZYJACIEL DZIECKA.

    Odznakę taką otrzymali:
- Pani Janina Filipek- Skarbnik Miasta Rzeszowa
- Pani Maria Wróbel – wolontariusz
- Pani Dorota Rosińska-Jęczmienionka- dyrektor Podkarpackiego Banku Żywności
- Pani Dorota Stefańska- wolontariusz
- Ks. Stanisław Słowik- dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej
- Pan Kazimierz Bajowski- Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Nowe Miasto
- Pan Jerzy Błaszak – pracownik firmy Provident Polska Oddział w Rzeszowie
- Piotr Onak – szef firmy Centrum Promocyjne A.M.B Polska
    Skromnym dyplomem wyróżniona również została zasłużona firma – Zakład Usługowo-Handlowy Spółka Duet Pracownia Poligraficzna z siedzibą w Rzeszowie.
    Człowiek, aby służyć innym ludziom, nie musi robić tylko wielkich rzeczy, budować pałaców, realizować trudnych, czasem niemożliwych do osiągnięcia celów; wystarczy, że na co dzień pomaga innym... Jak powiedział nasz papież Jan Paweł II:

„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada,
lecz przez to, kim jest!
nie przez to, co ma, lecz przez to...,
czym dzieli się z innym!”

    Uświetnieniem uroczystości był program artystyczny w wykonaniu naszych dzieci. Nie zabrakło w nim wspomnień o dawnych i nowych dziejach domów dziecka. Program był żywy, dynamiczny i wesoły. Autorką scenariusza i konferansjerem była nasza wychowanka Iza.
    Po obejrzeniu części artystycznej głos zabrali zaproszeni goście. Wszyscy mówcy w różnoraki sposób związani są z naszymi placówkami, stąd jubileusz stał się także dla nich okazją do wspomnień dotyczących często wielu lat współpracy. W swoich przemówieniach nawiązywali do historii placówek. Gratulowali dzieciom i pracownikom dotychczasowych osiągnięć i życzyli dalszych sukcesów. W ciepłych słowach goście wyrazili swój podziw dla umiejętności wokalno - aktorskich naszych dzieci występujących w części artystycznej. Goście na ręce pani dyrektor złożyli dedykacje, życzenia i wiązanki kwiatów oraz prezenty dla dzieci.
    Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni na obiad i piknik. Dzieci do godzin wieczornych bawiły się z firmą AMB Polska.
    Dzień ten zapisał się na kartach historii naszych placówek jako szczególne wydarzenie, które stało się okazją zarówno do refleksji , wspomnień, jak i okazją do radości, wiary i nadziei na kolejne lata pracy i kolejne jubileusze. Historię placówek tworzymy każdego dnia, bo, jak powiedział Willy Brandt: „Historia nie wie, co to ostatnie słowo!"