29.02.2008 r. - Zmieniliśmy miejsce ustawienia Okienka Nadziei wstawiając go w ogrodzenie oraz zabezpieczyliśmy otwartą, przednią ściankę specjalnie podnoszonym okienkiem, by tym samym uchronić położone tu dziecko przed zimnem, wiatrem i innymi niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.


    To nowe, bardziej przemyślane rozwiązanie daje zdesperowanym matkom stuprocentową gwarancję, że nie zostaną zdemaskowane i po zostawieniu dziecka odejdą bezpiecznie.
    Matka, która tuż po urodzeniu dziecka nie chce lub nie może go wychować, a chce pozostać anonimowa, nie musi w tej chwili dzwonić do bramki. Ma ona możliwość pozostawienia dziecka bezpośrednio w naszym Okienku, tuż przy bramce wejściowej od strony ulicy Nizinnej.

Matko!
Okienko jest Twoją Nadzieją.
Jeśli nie chcesz lub nie możesz wychować swojego dziecka,
zostaw dziecko w Okienku i odejdź... pozostaniesz anonimowa...


tak brzmi aktualny napis na naszym Okienku Nadziei.


    Jego Ekscelencji Ks. Biskupowi Kazimierzowi Górnemu Ordynariuszowi Diecezji Rzeszowskiej składamy jeszcze raz serdeczne Bóg Zapłać za poświęcenie naszego Okienka Nadziei oraz za przekazanie nam bardzo cennych wskazówek, które zmobilizowały nas do jego udoskonalenia.
    Równocześnie dziękujemy Panu Wiesławowi Michałowi Zioło (Grin- Estetyka z Rzeszowa), Panu Grzegorzowi Szydełko (Progres z Krasnego), Panom Pawłowi i Tomaszowi Wierzbińskim (PAW-TOM z Rzeszowa), Pani Annie Krzeszowskiej (Zielony Klomb z Rzeszowa) oraz Panu Franciszkowi Kosiorowskiemu (MPDiM z Rzeszowa) i Miejskiemu Zarządowi Dróg i Zieleni w Rzeszowie za pomoc w końcowej fazie naszych prac.

Radio VIA o Okienku Nadziei