1 lipca 2006 roku Uchwałą Nr LIV /68/ 2006 Rady Miasta Rzeszowa z dn. 28 lutego 2006 r. z późn. zm. Dom Dziecka Nr 2 został przekształcony w Zespół Placówek i przyjął nazwę: Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko”

27 września 2006 roku odbyło się uroczyste otwarcie Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych Domu dla Dzieci i Młodzieży „ MIESZKO”.

Aktu odsłonięcia tablicy nowo powstałej placówki dokonali Pani Luciana Rozborska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie wraz z Wicewojewodą Podkarpackim Panem Robertem Godkiem i Wiceprezydentem Miasta Rzeszowa - Panem Markiem Koberskm , natomiast jej poświęcenia dokonał Ks. Prałat Stanisław Potera - Proboszcz Parafii Św. Michała Archanioła w Rzeszowie.

W uroczystości wzięło udział wielu zacnych gości a wśród nich:
Wicewojewoda Podkarpacki – Pan Robert Godek
Wiceprezydent Miasta Rzeszowa - Pan Marek Koberski
Pani Luciana Rozborska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie, Pan Ferdynand Gronko – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie,
Pani Maria Korczowska - Przewodnicząca Komisji Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Miasta Rzeszowa ,
Ks. Prałat Stanisław Potera – Proboszcz Parafii pw. Św. Michała Archanioła oraz ks. Paweł Witkowski i ks. Paweł Samborski.
Obecni byli również dyrektorzy szkół, do których uczęszczają nasi wychowankowie, dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek opiekuńczo- wychowawczych, ośrodka adopcyjno - opiekuńczego, ośrodka wsparcia, dyrektorzy domów pomocy społecznej oraz kierownicy Firm i przedstawiciele instytucji, z którymi współpracujemy.
W uroczystości wzięli również udział sponsorzy oraz wspierające nas zaprzyjaźnione rodziny.

Dyrektor Urszula Polanowska zabierając głos w kilku słowach wyjaśniła zebranym konieczność utworzenia Zespołu Placówek mówiąc między innymi iż reforma była nie tylko konieczna ale i nieunikniona, a my zdążyliśmy nie tylko z przekształceniem, ale niemalże w 100% z osiągnięciem wymaganych przez ustawodawcę określonych standardów.Uroczystość otwarcia to jedynie przypieczętowanie tego, z czym zmagaliśmy się przez okres 6-ciu lat.Chcąc bardziej przybliżyć zebranym sens utworzenia Zespołu Placówek dyrektor odwołała się do historii. Wspomniała iż nasz Dom obchodził niedawno jubileusz 30-lecia ( listopad 2004 rok). Przez te wszystkie lata staraliśmy się stworzyć warunki do tego, aby dzieci znalazły w nim swoją przystań – bezpieczne miejsce, gdzie mogłyby przeczekać zawirowania i burze, które nawiedziły ich rodziny biologiczne.
Od 1999 roku a więc od chwili przejścia placówek opiekuńczo-wychowawczych pod resort pomocy społecznej do dnia dzisiejszego w naszym Domu objęto opieką 335 wychowanków. W tym okresie przyjęto do placówki 289 , a odeszło 279 wychowanków.
Z tej liczby do rodzin biologicznych powróciło 89 wychowanków
- w rodzinach adopcyjnych umieszczono – 97
- w rodzinach zastępczych - 40
- do innej placówki przekazano 42 wychowanków
- w Domach Pomocy Społecznej umieszczono 10
- a w bieżącym roku usamodzielniono 1-go wychowanka.
Rok 1999 postawił przed nami ogromne wyzwanie związane
z opracowaniem i realizacją planu dochodzenia do standardów.
Wg. nowej ustawy o pomocy społecznej i rozporządzenia o placówkach opiekuńczo – wychowawczych, dom dziecka nie powinien liczyć więcej niż 30-tu wychowanków.
Zostało to podyktowane tym, aby stworzyć dzieciom małe, przytulne domy, w których nie byłyby anonimowe, z którymi mogłyby się identyfikować, w których mogłyby znaleźć tzw. „swoje miejsce na ziemi” – namiastkę rodziny.
Wszyscy wiedzieliśmy, że założenia nowej ustawy są słuszne. Jednak problemem dla nas było to, że w dotychczasowej naszej placówce funkcjonował „system rodzinkowy” z liczbą miejsc dla 60 wychowanków.
Decydując się na utworzenie nowej placówki dla dzieci małych – starsze rodzeństwo naszych malutkich wychowanków musiałoby znaleźć się w innej placówce – być może położonej daleko od naszej.Taki sam los mógłby spotkać maleńkie dzieci w przypadku utworzenia placówki dla dzieci starszych.
Nie chcieliśmy narażać naszych wychowanków na stres, rozłąkę i oderwanie od rodzeństwa – w wielu przypadkach więź pomiędzy rodzeństwem jest jedyną więzią rodzinną.
Dlatego też podjęliśmy się ogromnego wyzwania – utworzenia Zespołu Placówek, gdzie byłoby miejsce dla małych i dużych dzieci, tym bardziej, że warunki lokalowe sprzyjały takiemu rozwiązaniu.
Nie chcieliśmy tracić żadnego z naszych wychowanków, gdyż wszystkie dzieci są nam drogie, a przede wszystkim leży nam na sercu ich dobro.
Dzisiejszy dzień jest ukoronowaniem naszych działań powiedziała dyrektor U. Polanowska – powstał nowy Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko” w Rzeszowie, w skład którego wchodzą:
- Dom Małych Dzieci dla 25 wychowanków od urodzenia do lat trzech
- Dom dla Dzieci i Młodzieży dla 30 wychowanków od 3-go do 18-go r. życia
- oraz Ośrodek Wsparcia Dziennego dla 10 dzieci
w wieku od 6-ciu do 10-ciu lat.
Jest to piękny funkcjonalny obiekt dobrze przystosowany do potrzeb wychowanków.
Powstał on dzięki nam wszystkim: dzięki personelowi placówki oraz tym wszystkim , którzy zgromadzili się na uroczystości otwarcia.
W tym miejscu dyrektor skierowała gorące słowa podziękowania za pomoc:
Władzom Wojewódzkim i Miejskim, Firmom Państwowym i Prywatnym, Sponsorom i Darczyńcom oraz wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do naszego wspólnego dzieła.

Podczas uroczystości kolejni nasi dobrodzieje zostali odznaczeni Odznaką „Przyjaciel Dziecka” a byli to :
Elżbieta Pragłowska – właścicielka Cukierni ”Eliza” w Rzeszowie przy ul. Gałęzowskiego
Ks. Paweł Samborski z Parafii Św. Michała Archanioła w Rzeszowie
Zygmunt Kajuth – właściciel Zakładu Optycznego w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej
Edward Jodłowski trener Piłki Nożnej
oraz rodziny zaprzyjaźnione
Zofia i Józef Biały
Zofia i Jan Nieroda
Zofia i Antoni Środoń

Dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Domu dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko” pogratulowała odznaczonym i gorąco wszystkim podziękowała za dotychczasową pomoc naszym podopiecznym.

Po części oficjalnej wychowankowie Zespołu Placówek wystąpili z programem artystycznym.