25.07.2017 r. – Zorganizowaliśmy wycieczkę do rezerwatu przyrody „Prządki” i zamku w Odrzykoniu. Rezerwat przyrody nieożywionej jest położony między miejscowościami Korczyna i Czarnorzeki w gminie Korczyna w województwie podkarpackim. To zespół ostańców skalnych, które sięgają nawet 20 metrów wysokości. Zbudowane są z gruboziarnistego piaskowca ciężkowickiego, który pod wpływem erozji stworzył swoje oryginalne kształty. Niektóre skały mają własne nazwy: Prządka-Baba, Prządka-Matka, Herszt. Nazwa rezerwatu wywodzi się z legendy, która głosi, że skały są dziewczętami zamienionymi w kamień, ukaranymi za przędzenie lnu w dni świąteczne.
    Byliśmy pod wrażeniem olbrzymich formacji skalnych. Nasi najmłodsi odkrywcy odnaleźli jaskinię, którą nazwali „Kubusiową”. Zadowoleni z wyjazdu, szczęśliwie wróciwszy do naszego domu.