Tego dnia wujek Wojtek i wujek Szymek zabrali nas na wycieczkę po Rzeszowie pod hasłem „Rzeszowskie urzędy i instytucje”. Po śniadaniu wyruszyliśmy pieszo w drogę. Jako pierwsze miejsce odwiedziliśmy siedzibę PGE na ulicy 8-go Marca. Po krótkiej prezentacji udaliśmy się do Urzędu Miasta na Placu Ofiar Getta i ulicy Kopernika. Odwiedziliśmy też Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd Marszałkowski, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Powiatowy Urząd Pracy oraz siedzibę PGNiG. Naszą wędrówkę po mieście zakończyliśmy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na ulicy Skubisza, gdzie zostaliśmy oprowadzeni przez panią Agatkę, która  przybliżyła nam proces usamodzielniania się młodych wychowanków. Mieliśmy też okazję obejrzeć mieszkania chronione, które w przyszłości będą naszym domem do czasu otrzymania mieszkania socjalnego. Poza tym w każdym urzędzie dowiedzieliśmy się o jego najważniejszych zadaniach i funkcjach oraz jakie sprawy możemy w nich załatwiać.