20.09.2006 r. – Po raz kolejny najmłodsi wychowankowie mieli okazję poznać Ronalda - maskotkę Restauracji Mc Donald’s. Ronald zabawiał dzieci różnymi sztuczkami i obdarował je upominkami.