W dniu 20 stycznia 2020 roku o godzinie 1000 odbyło się spotkanie rodziców wychowanków Domu dla Dzieci „Dobrawa’, „Mieszko” i „Bolesław”. W trakcie spotkania rodzice, babcie, dziadkowie i inni krewni naszych podopiecznych oraz zaproszeni asystenci rodzin Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie obejrzeli program artystyczny, jasełka, w wykonaniu dzieci oraz montaż słowno-muzyczny z okazji Święta Babci i Dziadka. Dzieci ze szczególnym wzruszeniem wystąpiły przed swoimi najbliższymi, a owacjom nie było końca ………..