2.02.2018 r. - Uczestniczyliśmy w warsztatach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które zorganizowało dla nas Studenckie Koło Naukowe Medycyny w Stanach Nagłych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zajęcia odbyły się w świetlicy naszej placówki i dotyczyły min.postępowania w sytuacjach zagrożenia życia. W pierwszej części spotkania zapoznaliśmy się z zasadami udzielania pierwszej pomocy od strony teoretycznej, a następnie mieliśmy możliwość obserwacji czynności ratowniczych. Każdy z nas miał okazję przećwiczyć akcję ratunkową na udostępnionych nam fantomach. Celem zajęć było kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie nas z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku nieobecności osób dorosłych. Dziękujemy członkom Studenckiego Koła Medycyny w Stanach Nagłych Uniwersytetu Rzeszowskiego za tę doskonałą lekcję w czasie której w wesołej atmosferze zdobyliśmy pożyteczną wiedzę, dzięki której w nagłych sytuacjach będziemy potrafili właściwie reagować i przyczynić się do ratowania życia.