19.12.2007 r. – do naszego domu przyszła młodzież z Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie mieszczącego się przy ulicy Hetmańskiej 120 z przedstawieniem jasełkowym. Była to klasa I J na kierunku technik informatyk z wychowawczynią Panią mgr K. Dudek-Dronka. Nasi podopieczni bardzo ciepło przywitali debiutujących artystów. Wśród 35 chłopców była jedna dziewczyna. Dzieciom bardzo się podobało. Na zakończenie była wspólna zabawa i słodycze. Młodzież wpłaciła też na nasze konto zebrane pieniążki, za które bardzo dziękujemy.