14.01.2017 r. – Na terenie jednostki wojskowej przy ul. Dąbrowskiego 22 odbył się Piknik z okazji inauguracji stacjonowania wojsk sojuszniczych Stanów Zjednoczonych w Polsce. Nie zabrakło też nas! To wydarzenie odbywało się pod hasłem „Bezpieczna Polska” pod honorowym patronatem Ministra Obrony Narodowej. Przygotowano całych szereg atrakcji. Wojsko, Policja, Państwowa Straż Pożarna oraz Służba Więzienna prezentowały swoje umiejętności i swój sprzęt. Przy kuchni polowej można było poczęstować się wojskową grochówką oraz posłuchać orkiestry wojskowej.