11.06.2015 – uczestniczyliśmy w XV Igrzyskach dla Domów Dziecka i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Frysztaku. Igrzyska rozpoczęły się reprezentacyjnym przemarszem zaproszonych grup sportowych, zapaleniem znicza olimpijskiego i wciągnięciem na maszt sztandaru. Zawodnicy startowali w trzech kategoriach wiekowych dla dziewcząt i chłopców. W trakcie rozgrywania konkurencji organizowane były różnego rodzaju konkursy i zabawy z nagrodami. Nasza wychowanka w konkursie muzyczno-tanecznym zaprezentowała olbrzymią wiedzę muzyczną a w tańcach na scenie nie miała sobie równych, czym wzbudziła ogromny aplauz zebranej publiczności. Wychowankowie naszego domu mogą poszczycić się zdobyciem jednej z największej liczby medali na placówkę w łącznej liczbie sześciu medali. Jesteśmy bardzo dumni z naszych osiągnięć. Konkurencje, w jakich wychowankowie rywalizowali to np. wojskowy tor przeszkód, czwórbój lekkoatletyczny, trafianie do celu w zwisie za pomocą nóg, czy rzut lotkami do tarczy. Koniec imprezy to uhonorowanie zwycięskich uczestników medalami, pamiątkami, dyplomami i nagrodami w postaci sprzętu sportowego. Nasza medalowa drużyna zmęczona, lecz w pełni zadowolona i dumna ze swojego wyniku wróciła do Rzeszowa. Nie możemy się doczekać kolejnych olimpijskich zmagań.