Pierwsza tegoroczna wycieczka rowerowa w poszukiwaniu wiosny. Tym razem udało nam się odnaleźć jej oznaki w rezerwacie „Lisia Góra” położonym w południowej części miasta, na lessowej skarpie poprzecinanej głębokimi jarami, będącej częścią trasy nadzalewowej rzeki Wisłok. Wróciliśmy zmęczeni fizycznie, ale pełni nowych doświadczeń, wypełnieni radością z obcowania z budzącą się do życia przyrodą.