1.07.2006 r. – Ta data przejdzie do historii. Od dnia 1.07.2006 r. przestaliśmy nosić nazwę Dom Dziecka Nr 2 w Rzeszowie. Staliśmy się placówką wielofunkcyjną o nazwie: Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – Dom dla Dzieci i Młodzieży „MIESZKO” w Rzeszowie.