Z okazji Dnia Dziecka w naszej placówce zorganizowana została uroczystość połączona z występami naszych małych podopiecznych oraz licznymi zabawami dla dzieci. Jako pierwsza głos zabrała Pani Dyrektor Urszula Polanowska. W imieniu wszystkich podopiecznych, pracowników i własnym podziękowała przybyłym gościom za obecność, częstą pomoc placówce oraz za życzenia i podarunki dla dzieci. Serdecznie przywitała zgromadzonych gości, do których należeli m.in.:
Dyrektor CARITAS Diecezji Rzeszowskiej ks. Stanisław Słowik,
Proboszcz Parafii Św. Michała Archanioła ks. Prałat Stanisław Potera wraz z ks. Łukaszem,
P. Jerzy Wiśniewski – Dyrektor Gabinetu Wojewody Podkarpackiego,
Wiceprezydent Miasta Rzeszowa – P. Stanisław Sieńko,
Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie – P. Agnieszka Gabrowska,
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie – P. Luciana Rozborska,
P. Maria Korczowska – Przewodnicząca Komisji Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Miasta Rzeszowa,
P. Jerzy Jęczmienionka – Przewodniczący Rady Osiedla Mieszka I-go,
Dyrektor Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie – P. Dorota Jęczmienionka,
P. Kazimierz Bajowski – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej NOWE MIASTO,
dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, do których uczęszczają nasi wychowankowie:
Dyrektor Gimnazjum Nr 8 – P. Stanisława Bajorska,
Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 8 – P. Halina Kwolek,
przedstawiciel Zespołu Szkół Specjalnych w Rzeszowie,
oraz sponsorzy:
właściciele Cukierni ELIZA w Rzeszowie Państwo Elżbieta i Lucjan Pragłowscy,
współwłaścicielka Centrum Ogrodniczego ZIELONY KLOMB P. Anna Krzeszowska,
Dyrektor Hali MAKRO w Rzeszowie P. Jolanta Domańska,
właściciele Firmy ORZECH z Kolbuszowej Państwo Barbara i Wacław Orzech,
przedstawiciele PROVIDENT Polska P. Jerzy Błaszak,
szef przedsiębiorstwa GRIN ESTETYKA P. Wiesław Michał Zioło,
właściciel drukarni DUET P. Tomasz Adamiec,
szef Centrum Promocyjnego A.M.B. POLSKA P. Piotr Onak z Anną Onak,
oraz rodzina zaprzyjaźniona
Państwo Zofia i Józef Biali.
    Pani Dyrektor złożyła dzieciom serdeczne życzenia i oddała im głos, by mogły przedstawić zebranym to, co przygotowali na ten dzień pod opieką wychowawców.
    Całą uroczystość profesjonalnie poprowadziło Centrum Promocyjne AMB – Polska na czele z Panem Piotrem Onakiem, organizując równocześnie dzieciakom wspaniałe gry i zabawy. Dziękujemy również Zakładowi Masarskiemu Niem - Pol z Markowej za kiełbaskę i Panu Grzegorzowi Bednarzowi za pieczywo.
    Z okazji Dnia Dziecka dla naszych dzieciaków Firma PROWIDENT Polska – oddział w Rzeszowie wraz z naszym domem MIESZKO organizuje 2-dniową wycieczkę do Warszawy. Do kosztów wycieczki dołożyła się także Fundacja DAR SERC z Rzeszowa, która nigdy o nas nie zapomina.
    Wszystkim darczyńcom w imieniu dzieci serdecznie dziękujemy.